Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναστολή λειτουργίας εμπορικών κέντρων

Σε συνέχεια της σχετικής απόφασης των αρμόδιων αρχών σήμερα 13 Μαρτίου 2020, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, αναστέλλεται η λειτουργία των εμπορικών κέντρων The Mall Athens και Golden Hall στην Αθήνα και Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.

ANNOUNCEMENT

Operation of shopping centers suspended

Following the relevant decision of the competent authorities today, March 13th, 2020, as part of preventive measures to limit the spread of the coronavirus, the operation of The Mall Athens and Golden Hall shopping centers in Athens and Mediterranean Cosmos shopping center in Thessaloniki, has been suspended.