Γλυπτό καρδιά, Κωστής Γεωργίου

4.700 €

Γλυπτό από κόκκινα ανθρώπινα σώματα που σχηματίζουν μια καρδιά, στερεωμένη πάνω σε χρυσή βάση. Ένα εντυπωσιακό κομμάτι τέχνης για κάθε προσωπικό και επαγγελματικό χώρο.